Tại sao cây nho lại gọi là nho hả mọi người ơi?


Lê Hải Kha
justawibu

vì bạn thiếu #wednonquora chăng?

Huy Trương
hyutRrr

nho nhỏ

Cao Diệu Hương
heochi224

Vì nó là nho.

Kuro Shiro
kuroshiro.wolf

Chắc vì nó là cây nho nên mọi người gọi nó là nho 🤔

Việt Hoàng
LuTheDoge

Hôm nay thứ 5 rồi bạn ơii

Phạm Mai
profile.php?id=100013014675040

vấn đề thặc sâu sắc 🙂 đáng để suy ngẫm 🙂

Trần Đức
ziippher

Vậy tại sao bạn lại đặt tên fb là Hà Lemmy

Cao Diệu Hương
heochi224

Vì sao bạn tên Hà?

Duy Lê Đỗ
doduyle.ir

câu hỏi nhận thức luận :)))

Câu hỏi hay hơn nè: tại sao lại hỏi nho 🙃?

#Thunonquora

Nguyen Tran
nguyenkluay

Hỏi F. de Saussure nhé 🙂