Có ai dùng serum này bị lên mụn li ti chưa ạ
😢

#serum

#sibeca

#nga


The End
profile.php?id=100013717415936

Bạn có khóa ẩm ko ah