#ask

#mrm

#sunmay
Mọi người ai sử dụng mrm loại này rồi cho e rv với. e muốn mua nhưng không biết dùng có tốt không. màu nào tốt hơn.
Có mrm nào trong tầm giá này mà tốt hơn k m.n?


Dung Nguyen
dung.nguyen.75457081

t đang dùng mầu xanh nhen, cũng oki lắm nhẹ nhàng