#Ask

#Help

#Trimun
Cho e hỏi là 2 loại này nên chọn loại nào ạ..!! E bị mụn e đang đi học 11 và lên mụn to bọc đau vả lại e đang tuổi dậy thì nữa nên mụn lên hơi nhiều...! Ai cho e hỏi nên mua loại nào đây...!!


3 sản phẩm này khác nhau mà bạn. 1 cái là toner, 1 cái là chấm mụn, 1 cái là tinh dầu. Ba cái này mua đều được.

Mụn bọc thì chấm tea tree oil đỡ nhiều lắm b oi nó kh bị đau mà lại nhanh trồi cồi