#ask

#reviews


#matnangu

#mamonde
Đã có chế nào dùng mặt nạ ngủ mamonde này chưa ak. Dàng cho da dầu ấy ak.????


Lê Thu Thảo
thu.tthaoo

Quan tâm

Phương Uyên
profile.php?id=100010043803311

mướt da lắm c ạ, ăn phấn lắm

Quân Lê Anh Vũ
yoongji.park

Cái này mặt nạ mà -.-

Bé Bông
khah.sam

Cái calming í thích lắm b ạ.thấm nhanh.sáng dậy da mướt lắm

Em đang tính mua.