#ask

#review

#mask_saborino
Có ce nào dùng mask này chưa ạ. Nge ns mask này tiện lợi cho bủi sáng bận rộn lắm. K bk có hịu qả k


Phương Thảo
ngocphuongthao.pham.9

Thấy bên BBPP chê dữ lắm í

Thùy Linh
profile.php?id=100008386775395

Mình thấy có nhiều rew tốt cũng chưa biết sao rất muốn thử tại cái này bảo thay cho skincare buổi sang luôn

Thu Hiền
quatbadao

Nhìn như khăn ướt ấy c nhỉ

Hồng Nhung
profile.php?id=100005283041990

Thuỳ Linh