65

#fun

#vmc
.
Hỏi: Làm thế nào để trả lời một câu hỏi của một cậu bé 5 tuổi về việc "em bé được tạo ra thế nào"?
Trả lời: Dushka Zapata, có một gia đình tuyệt vời nhất.
.
Chuyện có thực:
.
Chái trai 5 tuổi của tôi: Cô Dushka, các em bé được sinh ra như thế nào?
.
Tôi: Đó là phép màu, con ạ. Phép màu của tạo hóa. Và tình yêu. Và một cái nhìn âu yếm trong mắt của những người mẹ và những người cha.
.
Ông cháu: Thế âm đạo thì để làm gì ạ?
<3

<3

<3
.

https://
www.quora.com/
How-would-you-re
spond-if-a-five
-year-old-boy-a
sked-you-%E2%80
%9Chow-babies-a
re-made%E2%80%9
D/answer/
Dushka-Zapata
.
PS: Tôi share những bài viết vì tôi thấy hay. Không có nghĩa tôi đồng ý hoặc cho rằng những bài viết đó chính xác. Xin cảm ơn!


William Phan
tuan.williamphan

chui ra từ nách nhé :D