#ask

#help

#lănnach

#etiaxil

Cả nhà cho e hỏi lăn nách này có phải hàng balan k ạ , hay là đan mạch
Nó có giống cái etiaxil của pháp k ạ